Som en rostig kedja!

Utan smör.

Dränkt av demonens strilar.

Askan flyter i ådrorna

och du kan bara titta på.

Orkar inte dra upp kedjan!

Ner i dyn,

bara ner!

I dyngan,

underjordens kvicka sand.

Men du ler och tänker:

Den går snart av,

knutarna brister.

Men de,

just det.

Att knutarna spricker,

spelar ingen roll egentligen.

För dit kommer vi i alla fall…

kedja