Olika sidor av, av, av!

cool ett

Olika sidor av stan idag, dag, dag, da.

cool två

Olika tider av mej, hej, hej!

cool tre

Olika vyer för dej säg, säg.

cool fyra

olika…

cool fem