De gäller att må bra, kunna skratta och trivas med sin uppgift! Sånt leder till framgång har jag förstått. Som Bästa kostym: Mia Andersson, filmen Tjuvheder

Var glad då jag träffade henne under klädombytena. Jag hade min sedvanliga hatt på mej men det tyckte inte ledningen om för jag så såg ren och skötsam ut. Mia slängde fram en annan hatt till mej å sa: ”Ja visste väl att den skulle komma till användning!” sa Mia (Det va värsta Clintanhatten) Men de dög inte för ledningen. Men Mia fixade alla kläder, smink ändå ju! Eller hur fröken ur! blink blink

Grattis Mia för ditt trevliga bemötande på arbetsplatsen!! och grattis till priset!

/”Johnny-Verktyg”

Glad klädansvarig 2

KOSTYM MIA ANDERSSON

The terms of feeling good, able to laugh and be happy with his job! Such leads to success, I understand. As Best Costume: Mia Andersson, the film Thief Honor
I was happy when I met her during filming. I had my usual hat on me but it did not film the lead on because I so looked clean and well-behaved out. Mia threw out another hat to me and said: ”Yes well knew that the hat would be of use!” Said Mia (The worst Clintanhatten huh) But the hat was not good enough for movie-line. But Mia swung all the clothes, make-up nonetheless! Right! It became the year’s best feature film!
Congratulations to Mia for your pleasant attitude at work !! and congratulations to the price!