Det du nu tittar på är en serie på sammanlagt 36 foton där serien startade med inlägget nu i måndags. Varje dag fram till 12 september lägger jag ut tre foton. Du kan träna din egna kreativitet genom att leta efter gemensamma detaljer  i varje giv, där handen är tre foton. Lycka till!

vass 31 7 av 367/36

vass 32 8 av 368/36

vass 33 9 av 369/36