Det första man bör och gör, nu när jag fått egen – helt egen – lägenhet, är att tacka! Jag vill tacka hela Stödboendet Lönnen och dess hela verksamhet, samt all personal för all den värme och hjälp vi (jag) som bott på Lönnen blivit bemött och fått vartenda dygn under hela min vistelse hos er. http://www.hvbguiden.se/hvbhem/visa/id/6736/lonnen-stockholm  Vill även ge ett tack till dom socialdistrikt som arbetat med mej och mina problem, det som mej fattats, under flera år. Slutligen: Ett stort, varmt tack, till det sociala samhällssystemet i Sverige 2012. PS: En mer faktabetonad och konstruktiv rapport om stödboendet Lönnen kommer inom kort.