En blomma för livet.

En blomma för den heliga sjunde våningen.

En blomma till Zinky och en blomma till Tau.

En blomma för ditt fina vara och ditt arbetande liv min Lise!

En blomma Lise, en vacker blomma som du…