Fortsätt bygg ut detta och utveckla detta med gruppboenden för hemlösa gatuskadade ”hopplösa fall” Det är rätt tänk av de ansvariga. Bra tänk av Socialborgarråd Anna König Jerlmyr. Se länk längst ner Epsteins Sthlm.

Precis! Där har Socialborgarrådet helt rätt! Det behövs gruppboenden för dem som levt i utsatthet länge, ”gatuskadade”. Inte bara stor gemensam lägenhet. Utan även grupp med egna självständiga lägenheter men med stöd av ett gemensamhetutrymme bemannat med en socialtjänsteman där det ingår viss stödkontroll. Många ”hopplöst” utsatta skulle klara detta.

http://blogg.dn.se/epstein/2014/09/01/hemlosheten-okar-liksom-klyftorna-i-samhallet/#respond

GATUFOLK