Gott folk!

Nu bär det iväg till Stadshuset för att på olika vis delta i http://stockholm.eurocities-nlao.eu/stockholm/news/Europeisk-konferens-om-EU-migranters-situation-i-Stockholm-WSWE-9CTDEJ#.UnyVjaVEd7M

Så vill jag där ta ett utrymme och läsa min dikt HEMLÖSHETSINDUSTRIN, https://www.ekebert.se/hemloshetsindustrin/

visa och sälja HÅLL HÖJDEN! assisterad av Lise. Samma assistent goa Lise tar även rollen på sig att bli min tolk för dagen! POER TO THE PEOPLES!

https://www.facebook.com/ekeberts