Mitt på Götgatans cykelfil såg jag först dessa isspår.

cykel 1

SKULLE INTE GÖTGATAN VARA CYKELVÄNLIG?

Så knallade jag norrupp på samma gata. Här mellan Björns Trädgård och Medborgarplatsens stora torg är det väldig tät gångtrafik. Tätare faktiskt en biltrafiken.

Trots detta konstaterande ser jag att staden i första hand prioriterar gatan vad det gäller hålla rent från is och snö.

cykel 2

FÖR VILKA TYCKER DU STADEN HAR PRIORITERAT GATSTRÅKET FÖR?