Avslag! Utvisning om fjorton dagar. Ett överklagande måste vi få till inom tio dagar. Men mina ben skakar jag är i chock, handlingsförlamad och orkar inte mera. Kan inte tänka strategiskt. På blid ser ser du min extradotters barn Corra och vi:))