ja skriker

IMG_2087 - version 3

DU SKRIKER INTE LIKA HÖGT SOM JA

 

Skönt! känna igen marken man går på…

IMG_2106

KÄNDES SOM HÖGBERGSGATAN

 

De e inte så svårt att se varann, å hajja va man mena…

Power VI!

EN STENKLAR POSERING