Som ett sant dregel skriver:

 

”Lufthålspermission! räkna till tre men de smäller ändå!”

-Inte du inte, inte du, som har!

”Va fan har du? Som jag saknar?”

– Dina små utbrott, såklart ock i fylla!

”Skit i de du, så lever du längre”

– Är det ett hot? Är det ett hot?

 

”Ja tror ja svimmar! De går att stava Lufthålspermission!”

 

Efter detta gick grannen till sängs, ovetandes att sängen va en fälla!

Demonens skrik i det nersprängda dalens kufiska perspektiv!

Gallret är bara till för den stora massan…

leva i galler