Just idag är jag stark

Just idag mår jag bra

Jag förs framåt av min visselpipas vindar

Just idag är jag stark

Just idag mår jag bra

Jag har tron på mig själv på min sida

Jag har väntat en månad på just denna dag

Och det är skönt att råttboet lämna!

Väntat så länge på just den här dan

Nu ger den lusten till mej tillbaka

Kalla mej visselblåsaren idag!

Som förs framåt av truppen där bakom.

Fältmarskalken Ekebert packar tackar å visslar sin låt.

Ingen kommer mej stjälpa.

Ingen kan honom stjälpa.

VISSELBLÅSARE