Som vi alla känner till så är det i Sverige straffbart att vara påverkad av ”förbjudna” preparat som har sinnesförändrande verkan, så som narkotika från den illegala marknaden.

Påverkad individ lagförs, blir dömd till narkotikabrott. Det gör kampen till ett humanare liv så mycket tyngre och svårare att ha blivit kriminaliserad pga. sin egna psykiska svaghet. Utestängning från AF, bostad-sök problem genom att vara straffad som kriminell.

Allt blir jättetungt och svårt för en redan svag människa. Men detta gott folk är Sveriges strategi att även bli lagförd, utestängd och med detta då straffad med böter som är höga som tretusen kronor, vilket är normalt för att vart påverkad av amfetamin eller hasch vid ETT! tillfälle. En fattig person som redan kämpar i backen tyngs ner än mer.

Aldrig så många i Sverige har avlidit pga. narkotika som just nu. Professor i Sociologi Ted Goldberg säger att ”Vi har lika många tunga missbrukare per capita som Holland, trots att Holland har en mer mänsklig hållning”   

http://www.svt.se/nyheter/varlden/trendbrott-i-dansk-narkotikadodlighet

Men meningen med vår Svenska narkotikapolitik var alltså att göra det svårare för den som brukar narkotika. Men nu ser vi klart att det inte hjälper med denna politik. Som jag tagit upp många gånger i mitt skrivande: Det första som bums bör ändras, det är att avkriminalisera att vara påverkad.  Humanare vård och än mer insatser med ett starkare stänk av att individen kan misslyckas och ge människan en fastare punkt i sin tillvaro.

Men komihåg att den senaste rapporten om hur det utvecklats för dem med ”bostad först” Att dom faktiskt inte har blivit mer drogfria. Vad har hänt i det stora omtalande projekt ”bostad först?” när siffrorna där säger att det inte har blitt det önskade positiva resultatet.