Stockholms tidigaste belagda gatunamn år 1323. Gatan har olika bredd pga. Att det från början var en stig här, mer eller mindre, efter den norra husfasaden. (stigar och äldre byggnader är ju aldrig lika raka som moderna gator eller fastigheter.

Köpmangata

Källor: Lasse och Wikipedia i bra kombi.
Förresten: Köp. Man. Gata. En man köper saker på den här platsen! Ja tack! Ja tar en skrivarvåning i Gamla Stan…