Kallekula, kallekula kom i min famn!

Ringen är kastad, saker i hamn!

Slöfnären har flyttat, ja blåser i hornet, på lite grann!