Gott folk! (Om det är nåt du bör DELA DELA DELA så är det det här)

Syftet är att lyfta diskussionen från att enbart debattera orsakerna till bostadsbristen till att uppmuntra till att utveckla metoder, strategier och idéer för att förbättra i praktiken för människor som är hemlösa.
Tävlingen vänder sig inte bara till professionella arkitekter, utan till alla som har intressanta tankar och förslag kring ett nytt tänk för bostäder där den utsatta också får plats.

Exempel som du som vill skicka in ett bidrag kan tänka på.

Hitta platser som kan bli tomtmark. Nytt sätt att bygga på så det öppnar upp obebyggda platser. Leta upp befintliga lokaler. Nytt tänk med en bostadsförmedling. Förslag till ändrad enklare lagstiftning.

 

Här ser ni delar av gänget som har skapat detta.

UTAN GRÄNSER

ARKITEKTER UTAN GRÄNSER

 Hemlös flyer

AFFISCH SKAPAD AV ARKITEKT SHIRLY HOLMBERG

Många lösningar skulle kunna ge uppenbara effekter för staden, vilket naturligtvis är en viktig kvalitet, inte minst när det handlar om att skapa positiv opinion och underlätta ett fortsatt arbete med projekten.

Tävlingsområdet utgörs av hela Stockholms kommun.

Det är upp till de tävlande att själva föreslå realistiska platser för projekt, utifall att tävlingsförslaget består av ett konkret förslag till byggnader. Tävlingsförslag som placerats geografiskt i annan kommun kommer inte att bedömas.

SPRID DETTA GOTT FOLK! BIDRAG BEHÖVS!  Jag själv sitter i juryn och kan inte säga mer än så här.

Länk till projektet. http://www.arkitekterutangranser.se/wp-content/uploads/2015/03/Hemlös_tävlingsprogram.pdf