STOCKHOLMSTRAFIKEN

bilar

HOPPLÖSA FALL DOKTORN GRÄT

 

Nu är det dags att vi nockar fortkörare och felparkerare en gång för alla!

Härom samtalade jag åter med parkeringsvakter som ser situationen som total hopplös. Det är nämligen som så att det är för låg bot på parkeringsböterna 525 :- upp till 1200:- är det normala. 525:- det vanligaste. Detta är en struntsumma för de flesta bilister i Stockholm. För idag är Stockholm byggd endast för människor med fet plånbok. Övriga medborgare hänvisas till de yttre förorterna. Bilisterna sätter alltså detta i system och står på samma felaktiga sätt dag efter dag. Dom tar det att få 525:- i bot då och då.

Nä! Detta är ohållbart gott folk!

Vi gör så här. Första boten för fortkörare och felparkerare ska ligga på 1000 kronor. Den andra boten på 2000 kronor Den tredje på 4000 kronor osv i stigande stapel.

Se vad vi kommer lösa en hop med problem. Luften kommer bli bättre i innerstan då även hastigheten dras ner till max 30 km, t.

Cyklisterna kommer känna sig trygga och även komma fram på cykelstråken, vilket cyklisten inte gör idag.

Men det allra bästa är att vi får en allmän pulssänkning och det leder till färre sjukdomar men bra så mycket bättre humör.