En växt ja träffa go som få!

Fråga. ”Vill du med mej fara å så?”

Växten är nu en milstople,

för alla som springer åt mål…

linda blomm