Har själv hört hur många från bänkarna, nästan hatiskt, ber Afrikaner att ”försvinna” Ja blir grymt ledsen.

Men nya tider e på gång)::

Har du känt dej utpekad?

De har ja med många hittills – kan du haka på – till vem som helst?

Bli bjuden på glass,

kanske kraschat elektriskt verk!

(beror på dej)

Våra minoritetsgrupper tror ja bäst fattar va vi

– om du e me

– snackar om…

Har du känt dej utpekad?

jaa

FIN MÄNNISKA

 

De har ja med många hittills blitt, kan du haka på till vem som helst?

Sorry, de kan inte alla eller ja.

 

SAMMA MÄNNISKA MEN MED ANDRA FILOSOFISKA TANKAR

Bli bjuden på glass,

kanske kraschat elektriskt verk!

(beror på dej)

Våra minoritetsgrupper tror ja bäst fattar va vi – om du e me – snackar om…

mörkt på bänken