Manne

När det är lika många kvinnor och män som ansvarar för utegrillen så är allt annat också lika mellan könen

Om det nu är det vi verkligen strävar efter.

En manlig och en kvinnlig i precis allt.

Då blir det jämnvikt. Ingen blir missnöjd! Och ingen orättvis fördelning.

En manlig polis en kvinnlig polis.

En kvinnlig barnmorska en manlig barnmorska

En manlig soldat en kvinnlig soldat.

En kvinnlig Socionom en manlig Socionom.

En manlig tjänstehen inom kvinnoyrken och en kvinnlig tjänstehen inom mansyrken

En kvinnlig inom manligt varande. En manlig inom kvinnligt varande.

Förresten! Vi behöver inte kön överhuvudtaget. Kanske inte män heller? Det räcker med att vi väljer ut en avelshingst till man. Så kan han befrukta alla kvinnor! Kalla han Adam utan äpplet.

Jag anser att det här diskuterandet med mej själv har gått över styr! Nu känner jag mej som den som har synpunkter på tvåkönade människor. Men det har jag inte! Ja skiter väl i ditt kön! Bara det blir JAG! Som blir den utvalda Adam