Kommun plockar bort bänk efter bänk i stan. Varför? Nu är det inte bara A-laget som reagerar! Nu kommer det klagomål och ifrågasättande från alla medborgare.

Manisfestation idag kl 12-1600 MARIATORGET (vi kör i tält och utmanar vädret.

http://www.facebook.com/events/292188114222724/  det är gatubandet

Kvartetten Raekans blogg som är initiativtagare.