Men Juppe kom till slaget, slog på en nästan bästa vän!

Bänken tyckte tyglarna dras åt!

juppe

Ut från busken kommer Tomas smått krypandes hem!

Vännen repar sig å säger följ mej hem!

Juppe sitter kvar å väntar på sin vän…