I trappen upp till Högalidskyrkan tog parkförvaltningen bort bänken i mitten och bänken nedanför trappen på Hornsbruksgatan p.g.a att där möttes ofta ölisarna de forma snälla. Nu sitter ölisarna på trappstegen istället om vi inte hunnit blitt bortborstade av ordningsmakten. Här hälsar de boende fortfarande glatt på oss.