– STADSHUSET 2013-10-10

 Det är svårt att under en konferens ta till sig allt. Vissa punkter berör mej mer än andra. Här kommer min sammanfattning. Detta vill jag återge.

 

Det redovisades: Internationella definitioner kallad ETHOS

Utan tak över huvudet  – roofless.

Utan bostad                      – houseless.

Osäkert boende               – insecure housing.

Undermåligt boende      – inadequate housing.

 

Kommunala modeller – bostad som mål eller medel?

Kartläggning, jämförelse från 2010 Där hade akuta hemlösa ökat från 386 till 480 st.

Kvinnor och unga minskat. Äldre ökat

58 % missbruksproblem 30 % psykiska problem.

 

Att akut hemlösa ökat känns inte som en nyhet. Men diagrammet visar trots det en mindre minskning. Men det går att se här att en hel del hemlösa har ”både och problem.” Alltså människor som blir svårplacerade i samhällets fyrkanter. Här berättade jag själv om mina erfarenheter att hamna i en fyrkant fastän det andra facket känns väl så viktig. (missbruk/psykiatri)

Ett kollektivboende/gruppboende för gatuskadade och Institutionsskadade efterlyste jag.

 

Jag anser det behövs mer utvecklat tänk i gruppboenden för registrerade hemlösa gatuskadade och Intuitionsskadade.

 

Det finns gruppboende för aspergare. Och man brukar använda orden högfungerande/högpresterande för att skilja från människor mer åt autistiska autismhållet typ rainman-filmen. Allt detta för att koppla till nåt som redan finns dels för att treva mig fram till vilka ord som ger en snabb förståelse av vilka vår nya form av gruppboende skulle rikta sig till. Kan man säga högfungerande hemlösa med eller utan drogproblematik. Det skulle kunna vara som en variant av Bostad först men i gruppbostadform, dvs. ett gäng små lägenheter runt eller i anslutning till gemensamma utrymmen, kök, vardagsrum, kontor (personalen) för människor som är delvis redo för egen lägenhet men ändå kanske aldrig kommer att klara att bo ensamma. Jag tror att det skulle vara en fungerande form. Jag vet inte om gruppbostäder finns i andra länder och om något land har gruppbostäder för människor med hemlöshets och/eller drogrelaterad problematik. Det här är en bra form att nu utveckla enligt mitt tycke. Det här kan Liselott Sjöstedt och jag stryka under på. Den här nu framlagda möjligheten är en avsaknad. Ett sådant boende skulle gynna alla. Med egna lägenheter fast personal tillgänglig enligt mitt tycke/erfarenhet. Jag verkligen ser denna boendeform för gatuskadade och intuitionsskadade hur nyttig och framgångsrik den skulle bli. Ovan formulering i samråd med Lise.

 

Konferensen fortsatte med staplar och diagram, jämförelser och slutsatser.

Över 70 % som ”bor” på ”hotell” vandrarhem och härbärgen är bidragstagare. Ja, det är ju dom mest fattiga också, som har mer odrägligt boende. Det har vi förstått.

1/3 av hemlösa återkommer sedan tidigare kartläggning.

Komplex problematik, ”samsjuklighet”, missbruk och psykiatrisk problematik.

I gränssnittet mellan beroendevård och psykiatri och somatisk vård – riskerar falla mellan stolarna.

Behov av ökad samverkan och boende med stöd. (Här skulle mitt förslag passa in)

 

Bostad först. Här sas det att många inte minskade sitt missbruk och det tycker jag är ledsamt. Bostadsbolagen är också skeptiska, upplevt dålig erfarenhet till Bostad först.

Äldre hemlösa hamnar lätt mellan stolarna. Och det nämndes, att ofta är en människa föråldrad i förtid pga. av det utsatta levernet. Jag är inte sen att instämma.

 

Glappet mellan bostad och befolkningsökning ökar. För långa kötider. Allt fler söker soc. bara för bostad. Det skapar klienter till soc. som då i sin tur drabbar andra insatser. Fler bostäder är en nödvändighet men inte tillräcklig förutsättning. Soc. blir mer likt en hyresvärd nu. Personer faller mellan stolarna. (Här kommer nytt gruppboendetänk in, enligt mitt tycke) Bristande samordning. 60 miljoner lagda på hemlöshetsprojekt sedan 2009.

 

Ja, detta var alltså en liten sammanfattning av konferensen.  Här nedan ser ni lite mingel i kaffevilan. Deltagarna tog sig tid att begrunda tavlorna och böcker köptes av dem som kontanter hade. Nästa gång besitter jag en egen kortmaskin.

Minglet

Förövrigt:

Jag upplevde detta nära möte med politikerna och politiken lika bra som förra gången.

Till sist så mitt…

HEJHOPPSTOCKHOLM

Som i vanlig ordning står för att det finns nog ett hopp om vår storstad trots allt!

Ha en bra dag alla!

Här nedan kan du läsa mer utförligt från Moderaterna pressmeddelande.

 

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/moderaterna-stockholms-stad-lan/pressrelease/view/koenig-jerlmyr-m-mogert-s-stockholms-stads-nya-strategi-foer-att-motverka-hemloeshet-915726?utm_source=realtime&utm_medium=email&utm_campaign=Subscription&utm_content=