STÄLLER FRÅGOR TILL UTFLYTTADE ARKITEKT HOLMBERG:

1)     Vad är det bästa med Stockholm?

 

SVAR: Människorna.

2)     Vad kommer du att sakna mest från Sveriges huvudstad?

 

SVAR: rytm.

3)     Har du märkt någon skillnad mellan infödda stockholmare kontra inflyttade?

 

SVAR: Till viss del, tyvärr.

4)     Ditt bästa minne under dina åtta år i storstan, ett bra minne!

 

SVAR: Hela denna sommar! Bästa sommaren i mitt liv!

 Shirly holmberg