Angående debatten i DN Publicerad 2014-09-16 11:03 ”Eliten inser inte att den nya tiden kräver starkare stat”

Vi utsatta hemlösa har jättesvårt att komma ur systemet.

Ett system som mestadels bygger på et belöningssystem. Trappmodell. Det tar flera år. Då nån tar ett återfall eller med andra ord. Börjar må sämre psykiskt, då åker den individen bakåt, nedför belöningsstegen.

Efter några sådana turer, låt oss ta ett snitt på fem till sju år. Sen ger individen upp. Och nöjer sig med att leva på härbärgen eller pannrum.

Modellen ”Bostad Först” Ska utvecklas! basta! Så bör det byggas grupp-lägenheter med ett gemensamt utrymme och en personal bemannad. Då skulle gatuskadade och institutionskadade äldre människor 40+ som levt i utsatthet runt tjugo år galant klara sig och inte falla i lika stor utstreckning.

Många av mina gatuvänner har röstat på SD, tack vare missnöjet.

Läs min Krönika om hur det går till på en svensk Psykavdelning. Personlig upplevelse http://stockholm.etc.se/kronika/rapport-fran-en-psykavdelning

 

http://www.dn.se/debatt/eliten-inser-inte-att-den-nya-tiden-kraver-starkare-stat/