EKG-MANNEN

Låt hjärtat va me, ja ja ja säger bara de!

Inget över 150 i puls  45a minut!

Ring då, ring ring klocka ring!

Larmet går och bältet då?

Låt hjärtat va me, ja ja ja säger bara de…

EKGMANNEN