Poesi står var och en fritt att tolka. Att beskriva livet och olika situationer via poesin är ett sätt att lägga fram verkligheten på. Ett sätt som skiljer sig från den vardagliga synen, den synen vi skolas in att se. Därför är poeten viktig. Poeten kan skälla och skrika på problem men ändå få applåder av dem han skriker på.

Vrider saken till ett annat perspektiv. Öppnar tankar och kreativa hos den poeten vänder sig till.

Skulle den som känner sig orättvist behandlad eller förtryckt endast skrika och själv inte komma med konstruktiva förslag är det svårt att vinna mark för sin sak! Eller den som utgår från att makthavarna endast ljuger, han får heller inte ut så mycket av sitt krav/önskan.

Vidare är det viktigt att tro och tänka positivt. Hålla sig till sak och ämne. Skilja på makt och människan bakom ”makten”

Hemlöshetsindustrin vilket flin, vad fint flin,
Spela ju boll, ingen roll ingen roll,
Bara gas, mera mat, spela kneg!
Krypande regler, pengar och svin, Hemlöshetsindustrin!
Att vara maten eller att vara den som blir mättad, fråga hemlöshetsindustrin!
Hemlöshetsindustrin, porrindustrin allt är lik och samma!
Socialpornografi, du är med i socialpornografin! Hur känns det att vara där, min stjärna?
Hemlöshetsindustrin:
Att vara maten eller att vara den som blir mättad, det är frågan, de är frågan,
Våga fråga hemlöshetsindustrin…

HUD ETT

Lägg märke till: ”Hemlöshetsindustrin”, inte är att förväxla med välgörenhet eller lasarett, som båda förvisso också är en typ av industri. och att jag springer i bara särken i en sjukhusinrättning är en ren tillfällighet…

https://www.facebook.com/ekeberts

http://hemlos.situationsthlm.se/johnny/