Äldre,

blir mer fascinerad 

av hösten, knallar på.

Livet går i vila,

slocknar en stund,

men bara en stund,

en stund.

Ju äldre jag blir…

höst etthöst tvåhöst treHÖST TRE Bhöst fyrahöst femhöst sex