Rosenlundsparken ska göras mer levande och innerstadslikt genom att komplettera med nya bostäder, lokaler med entréer i gatuplan.

I Rosenlundsparken planeras cirka 215 bostäder i flerbostadshus och förskola. Bebyggelsen är ordnad som ett stadskvarter och en fristående byggnad i parkens norra del med möjlighet till lokaler i bottenvåningen. Befintlig förskola planeras rivas för att ge plats för nya parkytor.

H6

NUVARANDE DAGIS SOM RIVS

En ny lokalgata planeras som förmodligen ska gå fram där nu gångarna mellan där SHIS-Bostäder fyra höghus ligger.

H24

VY MOT GÅNG FRÅN MAGNUS LADULÅSGATAN

Det blir lite knöligare för personalen på stödboendet där jag bor – har jag hört – då gångarna tas bort mellan husen.

H25

GÅNGEN MELLAN DE FYRA HUSEN FRÅN INSIDAN

Här ser ni skillnaden baksida/framsida som nu ska jämnas ut så att baksidan höjs.

H4H20H22

Förberedande rörarbete runt Magnus Ladulåsgatan 32. Det skramlar och bullrar bra mycket. Hoppas bara att det inte blir som på Hornsgatan där gatan bitvis grävs upp varje år och på samma ställe. Ena gången är det el andra gången fjärrvärme med mera. Kan inte se Hornsgateprojektet mer än som ett klumpigt förfarande.

H23H1H2

JAG BEHÖVER INTE STÄLLA KLOCKAN PÅ 07.00 LÄNGRE, HA!

Kommer bli intressant följa detta projekt på nära håll.

Stockholmshem bygger projektets hyresrätter och JM projektets bostadsrätter.

Läs mer från Stockholms stad här http://bit.ly/1VpuKV9