Nu bar det väg till stadshuset och hänga mina tavlor inför den internationella konferensen där imorgon 

Europeisk konferens om EU-migranters situation i Stockholm

Den 8:e november anordnar Stockholms stad en konferens om EU-migranter. Konferensen kommer att hållas i Stadshuset i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och medvetenhet om utsatta EU-migranter i stora västeuropeiska städer. Konferensen kommer förhoppningsvis leda till en gemensam bild av läget.

Målsättningen med konferensen är erfarenhetsutbyte emellan städer och att skapa en dialog med nationell- och europeisk nivå om situationen på den lokala nivån.

http://www.mynewsdesk.com/se/moderaterna-stockholms-stad-lan/pressreleases/pressinbjudan-europeisk-konferens-om-utsatta-eu-migranters-situation-i-stockholm-och-andra-europeiska-staeder-925903?utm_source=realtime&utm_medium=email&utm_campaign=Subscription&utm_content=

Ikväll Risotto och musik för hemlösa i Bullkyrkan. jag är inbjuden att tala och läsa poesi men har fria händer. Allt filmas till en dokumentär.

HEJHOPPSTOCKHOLM

Risottokväll