Mjukt i harmoni, runda höst se känning säg.

ekebert 1

Mjuka fina känningar.

ekebert 2

Mjuka runda höst.

ekebert 3

Mjuka höst kom!

ekebert 4

Mjuka du…

ekebert 5