Lotta. En bekant till mej som för dryga året sedan, läste i radio minst en dikt i veckan. Nu har Lotta skrivit nya poetiska stycken. Jag fick äran att välja ut en av några stycken och låta er läsare få ta del av den. Så varsågoda!

LÄTT

Tyngdlös blir du när du leker

Fantasin tar med dig bort

Dockorna de heter, villigt vad du ger dem äter.

Tiden den går fort

När du leker är du bara fylld av lust

lotta