Vi lever som i rymden.

Tyngdlösa, fattiga, hjälplösa –

I luften av ditt själadrag…

RYMNDE