PÅ sjukhus, inrättningar, gruppboenden och institutioner, där spritar personalen händerna titt som tätt.

Men de som befinner sig på dessa  institutioner, har i regel inte tillgång till att sprita sig.

Istället är det oftast gemensamma toaletter.

Dom nya resistenta bakterierna är livsfarliga.

Många av mina vänner på gatan bär på dessa.

Många på allehanda vård och behandlingshem bär på skiten.

Dessutom är inte hygien tillfredsställande.

 

Erfarenheten och instinkten talar!  

http://www.dn.se/nyheter/sverige/over-10000-svenskar-smittade-av-resistenta-bakterier/

handsprit

FOTO: SYD SVENSKAN