Hur ser folket på den växande skaran tiggare? ”Hjälp mej med pengar till en biljett hem!”

Hur ser folket på den växande skaran heroinister.

Själv har jag iakttagit: Konstaplarna är mer psykologer och människokännare än på många år! Ser polis samt ordningsvakter samtala med den utsatta på ett humant sätt. Det ska staden och dess ordningsmakter ha en loge för.

Hur ser folket på en individ klassiskt svensk klädd? Som sitter med en stor lapp på magen. ”ge mej ett bidrag till en sovplats och mat?

Själv får jag rysningar i ryggraden…

va tror folket