När jag kom tillbaka till Sthlm 2007 så höll staden på att gräva i Hornsgatan. Några månader förflöt. Staden fyllde igen. Några månader gick, staden grävde upp Hornsgatan.

Nu har Stockholmstad grävt upp Hornsgatan igen, typ vid Mariatorget. I vilken ordning på raken Stockholmstad grävt upp och fyllt igen Hornsgatan har i alla fall jag tappat räkningen på.

Alltså, man behöver inte vara byggnadsingenjör för att begripa att nånting är ett stort FEL!

Detta med Hornsgatan idag är förövrigt ett lysande exempel på hur ineffektiva vi är när vi planerar och ”förbättrar” staden.

Det är även ett skolexempel på ineffektivitet som med all sannolikhet går igen i allt som har med materialisk förändring i kommun att göra.

Ex, byggande av bostadsfastigheter, vägar och övriga större förändringar. Det går förmodligen igen i de små samhällsförändringarna också.

Kan det handla om nån typ av korruption och mutor staden håller på med, eller vad handlar det om?

Kan någon hjälpa mej med mina grubblerier tack.

HORNSGATAN