Delar av föreningen ”KUNG ÖVER LIVET” som verkar för att sprida kunskap, öka förståelse kring neuropsykiatriska nedsättningar hos barn och vuxna, besökte Hellstone Music idag. http://bit.ly/1uhdV6G

Alltså en förening som arbetar för att stötta utsatta med ADHD, ADD, Asbergers syndrom, Autism, dyslexi med flera funktionshandikappade grupper.

Vi tyckte att föreningen ”KUNG ÖVER LIVET” skulle vara med 21 April ”De utsattas dag” Det innebär en förstärkning till 21 April då vi har en manifestation för de utsatta. Föreningen sa ja.

Se mitt inlägg https://www.ekebert.se/arets-almanacka-2015-johnny-och-hans-vanner/

KUNG ÖVER LIVET

HELLSTONE FICK I DAG BESÖK AV FÖRENINGEN ”KUNG ÖVER LIVET”

Almenacka

ÅRETS ALMANACKA 2015