Idag fick jag äran att träffa en aktuell forskare från USA Seattle. Någon hade tipsat om mitt arbete med hemlöshetsfrågor.

Edwin Stark Beatty är på europaresa för att träffa människor som kommer nedifrån som arbetar med hemlöshetsfrågor.

Det går ut på att lära sig av varandras erfarenheter och bygga band mellan USA och Europa. Då vi tog upp om jag skulle åka över till USA och där hålla en föreläsning om hur det fungerar i Sverige, var tonläget mycket positivt.

Today I had the honor to meet a current researchers from the US Seattle. Someone had tipped off about my work with homelessness issues.

Edwin Strong Beatty is on Europe travel to meet people who come from the bottom working on homelessness issues.

It is to learn from each other’s experiences and build ties between the US and Europe. Then we took up if I would go over to the US and where a lecture about how it works in Sweden, where the tone is very positive.

Edwin S Beatty

EDWIN STARK BEATTY

 Edwin åker till London på onsdag för att träffa en liknande person som mej alltså en London-Ekebert och ”Lee Stringer” från USA som sålt gatutidningen och skriver samt ger ut böcker i ämnet (människor som kommer underifrån och arbetar med att förbättra och lyfta upp de hemlösa) där också.

Jag fick bekräftelser på mycket viktiga frågor som jag i min tysthet funderat på i många år.

Vi kommer ha en träff till. Hemma hos mej innan Edwin drar till London!

Detta här känns oerhört bra! Och det känns oerhört viktigt. Att jag under alla år inte skrivit just om detta som Edwin tog upp är inte ett mysterium. Snarare att jag haft is i magen och inväntat något sådant här helt utan att redigt vara medveten om det.

Livet är fullt av positiva överraskningar!

Hej å hå! Eller hur fröken ur…

Edwin go to London on Wednesday to meet a similar person to me then a London-Ekebert and ”Lee Stringer” from the US who sold the street magazine and writes and publishes books on the subject (people who come from below and is working to improve and raise the Homeless) there too.

I received confirmation of very important issues that I, in my silently wondered for many years.

We will have a reunion to. In my home before Edwin draws to London!

This feels incredibly good! It feels extremely important. That during all the years not written precisely this that Edwin took up is not a mystery. Rather, I had ice in my stomach and waited for something like this without that is honorable to be aware of it.

Life is full of pleasant surprises!

Hello å ha! Or the lady from …