Detta är

ingen bonus,

detta är

bara en

engångsersättning…

Detta är ekonomi!

Detta är sunt,

friskt och ärligt! 

Men om det sen är bra eller dåligt,

rätt eller fel,

moraliskt eller omoraliskt

spelar ingen roll,

bara jag vinner och bara,

just det… jag blir rik…