Om ja säger: Snärtiga lärkan från söder!

:Då ropar ni helt enkelt! ”De e lärkorna från the Söder!

Okey säger kören å alla jabbar på!!!

I gemenskapsdans för det som oss närmast finns står å där kvar…

CC1CC2CC3CC4CC5CC6CC7