Hmm? Va e de för skåp i Blå Hallen?

BLÅ ETT

Hmm? Bergis ett Dartskåp. Jag öppnar en springa till skåpet och ser om det är ett Dartskåp i den Blå Hallen.

BLÅ TVÅ

Nämen? De va de ju inte. De va ett skrivskåp i den Blå Hallen. 

BLÅ TRE

Men vad har nån skrivit i Blå Skåpet, nä, ja menar skrivskåpet i den Blå Hallen?

BLÅ FYRA

Nån har skrivit ”sLÅ BaLLEN” i skrivskåpet som inte va ett dartskåp i den Blå Hallen!

BLÅ FEM

 Vem har flyttat på skrivbordet och lagt in det i skrivskåpet som inte va ett dartskåp utan de blåa skåpet i den Blåa Hallen? Vem har flyttat på den Blå Hallen? Allt är ju gult i de blå! inte svart och vitt! Ja just det! Därför har vi de blåa och de gula både i flaggan och i den Blå Hallen. Hälsningar från gumman Blå och farbror Gul i den Blå Hallen…

BLÅ SJU

BLÅ SEX