Första natten på M76 Huddinge slutade i chockad tillstånd för mej. http://psykiatrisydvast.episerverhosting.com/mottagning-avd/avdelning-m76m78/ Om inte ledningen omgående idag gör något åt denna situation skickar jag detta till Patientnämnden. TILL PATIENTNÄMNDEN KLAGOMÅL ANGÅENDE PERSONLIG KRÄNKNING OCH SÄMRE MÅENDE   Mitt namn är John …

SKADLIGT ÖVERBELAGDA AVDELNINGAR PÅ PSYKET Läs mer »