FOTA FÖR FRAMTIDEN

Stockholms läns museum torsdag 11 september. Länsmuseet hade bjudit till Föredrag, samtal och fotoworkshop. Workshopsledare: Fotograf, Bildantikvarie Elisabeth Boogh Länsmuseet. Övriga medverkande: Richard Grönwall Enhetschef Länsmuseet. Naturfotograf: Jonatan Olsson. Zuhal…