Den förträfflige fotointresserade Christer Fjellman ”Fjellis” har tagit ett eget initiativ att skapa ett nytt fotoplank på Lilla Mejtens Gränd/Malmgårdsvägen Vitabergsparken. 27 augusti 12:00 – 17:00!  Jag citerar Fjellis: “Ett plank för alla”… “Ett PLANK för all typ av fotografi”… …

Vitabergsplanket återuppstår 2016 Läs mer »